Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

  Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys

Vuosikokous keskiviikkona 11.3.2020 klo 15.30 Kumppanuustalo Viikarissa

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja

2 ääntenlaskijaa

 1. Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2019
 2. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2019
 3. Hyväksytään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 4. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
 5. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020
 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 7.  Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksuksi 30 €.
 8.  Päätetään, että hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.
 9.  Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
 10.  Hallituksen jäsenistä Seppo Aalto, Marja Ilmén, Marja-Leena Lähde ja Päivi Sara-aho ovat erovuoroisia. Valitaan hallitukseen 4 jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 11.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12.  Valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.
 13.  Valitaan yhdistyksen edustajat Viikarin  ja Hilman vuosikokouksiin.
 14.  Muut mahdolliset asiat
 15.  Kokouksen päättäminen

     

Etelä-Suomen Parkinsonyhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020        

Yleistä

Yhdistyksen tarkoitus on koota Parkinsonin tautia sairastavat, heidän läheisensä ja asiasta kiinnostuneet yhteen. Yhdistys toimii jäsenistön apuna mahdollistaen vertaistuen ja järjestäen erilaista toimintaa henkisen vireyden ylläpitämiseksi. Yhdistys järjestää jäsenistölle monipuolisia liikunta- ja kuntoilutilaisuuksia. Yhdistys pyrkii antamaan ulkopuolisille oikeaa ja ajanmukaista tietoa Parkinsonin taudista, sen oireista ja lääkityksestä.

Entisten neljän kunnan sijaan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa nyt koko alueella Kymsote, mikä turvaa sen, että samat periaatteet ja hoitokäytännöt koskevat kaikkia asukkaita. Näin ollen Kymsote on yhdistykselle jatkossa erittäin tärkeä yhteistyökumppani.

Jäsenmäärää pyritään lisäämään aktiivisella toiminnalla ja tiedotuksella. Avainasemassa uusien jäsenten ohjaamisessa yhdistyksen toiminnnan piiriin ovat terveyskeskukset ja neurologian poliklinikka.

Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä, mikä antaa mahdollisuuden monipuolisen toiminnan suunnitteluun.

Yhdistyksen toiminta

 Hyväksi havaittuja toimnitamuotoja jatketaan edelleen. Kotkassa pidetään kuukausikokoukset kesäkuukausia lukuunottamatta. Niihin kutsutaan joku ulkopuolinen esittelemään jäseniä kiinnostavaa toimintaa tai kertomaan ajankohtaisista Parkinsonin tautiin ja sen hoitoon liittyvistä  asioista. Toukokuun yhteinen kokoontuminen tapahtuu liikunnan ja     ulkoilun merkeissä ja joulukuussa on pikkujoulujuhlat. Haminassa  kuukausittain kokoontuvan keskustelukerhon sisältö muodostuu vapaamuotoisesti jäsenten esille tuomista aiheista.

 Yhdistys jatkaa vakiintuneiden liikuntamuotojen järjestämistä. Keilaus    tapahtuu kerran viikossa Aittakorven keilahallissa. Keilavastaava hoitaa   käytännön järjestelyt. Myös jooga- ja jumppa-ryhmiä jatketaan, mikäli osallistujia on riittävästi. Jooga tapahtuu yhteistyössä Kotkan opiston  kanssa, ja jumppa on Kotkan kaupungin erityisliikunnan tarjoama palvelu. Haminassa pelataan perjantaisin pukkaa. Ryhmä toimii omatoimisesti ja sen käytössä on Haminan kaupungin liikuntatila. Uusille liikuntamuodoille  ollaan myös avoimia. Lumikenkäilyä ja frisbee-golfia kokeillaan mielenkiinnon mukaan.

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa vertaistuki on avainsana. Yhdistyksellä  on myös Naisten ryhmä ja Omaisten ryhmä, jotka toimivat omatoimisesti ja joiden päätarkoitus on vertaistuki.

Yhdistys järjestää myös tarvittaessa Muisti-  ja Äänenhuoltoryhmän, mikäli  jäsenillä on kiinnostusta osallistua em. ryhmiin.

Yhdistys järjestää yleisölle avoimen keväällä. Aihe määräytyy Parkinsonliiton teemavuoden mukaan.

Yhdistys on anonut tuettua lomaa vuodelle 2020 jäsenten kuntoutus- ja   virkistystarpeita ajatellen. Vuosittainen teatterimatka on myös   yhdistyksen perinne.

Toiminnan kehittäminen

Vuosikokous päätti maaliskuussa, että jäsenmaksua vähennetään vuoden 2020 osalta.

Yhdistyksen kotisivut liitetään Parkinsonliiton kotisivujärjestelmään.

Yhdistyksellä ei ole vireillä sääntömuutoksia.

Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistyksen sääntömäräinen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. Tällöin osa hallituksesta on erovuoroinen. Vuonna 2020 erovuoroisia ovat puheenjohtaja Ritva Kallioniemi ja jäsenet Seppo Aalto, Marja-Leena Lähde, Päivi Sara-aho ja Marja Ilmén. Hallituksessa jatkavat sihteeri Marja Silvennoinen, liikuntavastaava Sirpa Tentke, Harry Hansén, Sinikka Matilainen ja Hannele Wass. Hallitus kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa ja aina tarpeen mukaan. Tarvittaessa voidaan pitää myös sähköpostikokouksia.

Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilöstöä, mutta kirjanpito ja kotisivujen hoito suoritetaan hallituksen ulkopuolisin voimin.

Tiedottaminen

Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa  http://etkympark.suntuubi.com

 Kotisivuilla on tietoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja tietoa    yhdistyksestä laajemminkin.

 Jäsenille toiminnasta tiedotetaan ilmaisjakelulehti Ankkurin järjestöpalstalla ja sähköpostilla. Kerran vuodessa lähetetään myös postitse kaikille jäsenille tiedote toiminnasta.oimittama

 Yhdistyksen esitteitä toimitetaan neurologian poliklinikalle, terveyskeskuksiin, apteekkeihin ja kirjastoihin.

                                                                                   

                 Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys Ry

Kevään 2020 toiminnan perusrunko noudattelee tuttua kaavaa, mutta mukana jotain uuttakin.

* Kuukausikokous Kotkassa Kumppanuustalo Viikarissa kk:n toisena keskiviikkona klo 15.30 – 17.30. Kokouksessa ei ole enää kahvitusta, kun sen järjestäminen tuotti ongelmia. Kevään aiheista on sovittu seuraavasti:

8.1. "Kun toinen sairastaa" Invalidiliiton kokemustoimijat Leila Hinkkanen ja MS-tautia sairastava Jukka Hinkkanen kertovat asiaa sairaan ja läheisen näkökulmasta.  Lisäksi Sirpa kertoo liikuntakoulutuksen sisällöstä.

12.2. Apomorfiinipumppuhoidon info, Katariina Barck.

11.3. Vuosikokous

8.4. Farmaseutti Päivi Viitarinne puhuu Parkinsonlääkkeistä ja niiden vaikutusmekanismeista.

*Museokäynti Merikeskus Vellamoon torstaina 30.1.2020 klo 11.30 ja ruokailu ravintola Laakongissa. Ryhmä täysi.

*Tutustuminen Kotkan pääkirjastoon tiistaina 25.2.2020, ensin keittoloumas Café Sonetissa klo 12. Ryhmä täysi.

*Teatterimatka Vantaalle 2.5.20. Näytelmässä ´Rakkauskirjeitä´ Seela Sella ja Esko Roine tähdittävät elämänmakuista kirjeenvaihtoa. Näytös alkaa klo 14. Yhdistykselle varattu 30 lippua. Lipun hinta 30 €. Maksu yhdistyksen tilille FI49 1792 3000 0085 10, viite 10414 ja ilmoittautumiset Hannelelle 27.3. mennessä hannele.wass@hotmail.fi tai 050 414 4872. Matka-aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Ennen näytöstä ruokailu. Yhdistys tarjoaa bussimatkan.

*Toukokuussa ulkoilutapahtuma Harjun oppimiskeskuksen maisemissa.

* Haminan kerho kokoontuu Kumppanuustalo Hilmassa kk:n 3. tiistaina

klo 14 – 16.

* Parkinsonjumppa jatkuu maanantaisin Kotkansaaren vanhan sairaalan ent. fysioterapian liikuntasalissa klo 13. Alkaa 13.1.20

* Naisten kerho kk:n 4. maanantaina klo 15 – 17.  Jokamiehen ensiapukoulutus on aiheena 27.1.20. Sinne ovat kaikki tervetulleita.

* Keilausta Aittakorven keilahallissa keskiviikkoisin klo 10 – 11.30. Paikalla oltava klo 9.45. Maksullinen.

* Omaisten ryhmä kk:n 1. torstai Leikarissa klo 15 – 17. Ensimmäinen kerta 2.1.

* Pukan peluuta perjantaisin klo 10 – 11.45 Haminan uimahallin 5. kerroksen liikuntasalissa.

Tanssi jatkuu kevätkaudella, mikäli on riittävästi osallistujia. Yhdistys tukee tanssiryhmää. Jos osallistujia on 10, kymmenen kerran tanssiliikunta maksaa 74.50, jos osallistujia 8 hinta on 93.20 tai jos osallistujia on 12 hinta on 62.10 €.

Ilmoittautumiset Marjalle tammikuun loppuun mennessä silvemarja1@gmail.com  tai 0405525110.

Kevääksi on kaavailtu myös Mielenhallintaryhmää. Muutakin satunnaista ohjelmaa, esim. Frisbeegolfia voidaan järjestää. Niistä tiedotetaan erikseen.

Tule mukaan ja tuo oma panoksesi yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

t. hallitus

 

                                             

                                    T E R V E T U L O A !

AIVOJUMPPARYHMÄ ETELÄ-KYMEN PARKINSONYHDISTYS RY:LLE 

Syksy 2019

Psykologin ohjaamassa aivojumpparyhmässä on tilaa seitsemälle yhdistyksen jäsenelle. Ryhmä kokoontuu 10 x 90 min. Ryhmä on suunniteltu Parkinsonintautia jo jonkin aikaa sairastaneille, joilla ei ole muistisairautta. Ryhmä kokoontuu Karhulan Kolmikulmassa, noin kilometrin päässä Karhulan keskustasta (William Ruthinkatu 6). Ryhmätilaan kuljetaan portaita pitkin. Ryhmään osallistuminen maksaa yhdistyksen jäsenille 70€.

Ryhmän tavoitteena on tarjota sairastuneille vertaistukea ja mahdollisuus kertoa toisille hyväksi osoittautuneita arjen toimintatapoja. Ryhmätapaamisten aikana tehdään harjoituksia, joiden tarkoituksena on kuntouttaa niitä motorisen ohjailun ja tiedonkäsittelyn taitoja, jotka sairaudessa tyypillisesti heikkenevät. Ryhmäläisille annetaan kotiharjoituksia, joiden etenemistä seurataan tapaamisten aikana. Lisäksi ryhmän sisällöt on suunniteltu edistämään sopeutumista sairauden kanssa elämiseen ja tukemaan toimivien keinojen löytämistä mielialan ja väsyvyyden hallintaan.

to 3.10. klo 10.30-12.00

Tutustuminen, motoriikan harjoittelu

to 10.10. klo 10.30-12.00

Tarkkaavaisuus

to 17.10. klo 10.30-12.00

Toiminnanohjaus: Suunnittelu ja aloittaminen

to 24.10. klo 10.30-12.00

Toiminnanohjaus: Arjen haasteet

to 31.10. klo 10.30-12.00

Muisti ja muististrategiat

to 7.11. klo 10.30-12.00

Kielelliset taidot

to 14.11. klo 10.30-12.00

Näönvaraiset taidot, hahmotus

to 21.11. klo 10.30-12.00

Uni ja mieliala

to 28.11. klo 10.30-12.00

Väsyvyys

to 5.12. klo 10.30-12.00

Palaute ja koonti

Ilmoittautuminen Sirpa Tentkelle 13.9.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sirpa.tentke@kymp.net

 JUHLALUENTO  

    PROFESSORI SEPPO KAAKKOLA  puhui aiheesta
    PARKINSONINTAUDIN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT.

               

Etelä-Kymen Parkinsonyhdistyksen pj. Ritva Kallioniemi avasi juhlavuoden teemaluennon toivottaen luennoitsijan ja yli 50 henkilön kuulijakunnan tervetulleiksi yhdistyksen juhlavuoden teemaluentoon       

                                           

Professori Jaakkola käsitteli juhlaluennossa Parkinsonintaudin historiaa ja tutkimuksen kehittymistä taudin hoidon näkökulmasta. Kiinnostava aihe valotti nykyisyyttä ja taudin hoidon kehitysnäkymiä. Luennon jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyvistä erityiskysymyksistä.                                 

              

Liikunnan merkitys, viisi näkökulmaa liikuntaan –luento avautuu linkistä

Linkki:         /datafiles/userfiles/File/Esitys.pdf

Luennoitsija Anders Romberg Fysioterapeutti ja Terveystieteiden tohtori

Teemaluento on tarkoitettu sinulle, joka sairastat MS-tautia, harvinaista neurologistasairautta, Parkinsonin tautia tai jotakin liikehäiriösairautta tai jos sinulla on ollutaivoverenkiertohäiriö.

Anders Romberg tuo luennollaan esiin laajaalaisesti liikunnan monimuotoisuuden ja tärkeän roolin, erityisesti silloin jos sairastaa jotain neurologista sairautta tai on kokenut aivoverenkiertohäiriön. Liikunta ylläpitää toimintakykyä ja on keskeinen osa itsehoitoa 

Millä tavoin ja miksi tämä on niin tärkeää?

Romberg luennoi liikunnan merkityksestä viiden eri näkökulman kautta

 

                     
 

 

 

 

 

On ihminen kuin laiva , joka elon merta seilaa
©2020 Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry - suntuubi.com